Prague Prevention 2022

Zpět na seznam kongresů
Zhlédnout
07.02.2022

Průzkum EZRA: opět poukázal na nedostatečnou hypolipidemickou léčbu v české praxi

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.,

předseda České asociace preventivní kardiologie ČKS a předseda České společnosti pro aterosklerózu

Plány České kardiologické společnosti do roku 2022

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.,

předseda České kardiologické společnosti

Zhlédnout
07.02.2022
Zhlédnout
07.02.2022

Antitrombotická léčba u pacientů s aterosklerózou: kdy a jaká?

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.,

předseda České asociace preventivní kardiologie ČKS a předseda České společnosti pro aterosklerózu

Perorální semaglutid a jeho vliv na progresi aterosklerózy

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.,

předseda České kardiologické společnosti

Zhlédnout
07.02.2022
Zhlédnout
03.02.2022

Pohybová aktivita pacientů na beta blokátorech

doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D., Centrum sportovní kardiologie, 2. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Lp(a) – zlé dvojče LDL-C

prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., IKEM, Praha, vědecký sekretář České společnosti pro aterosklerózu

Zhlédnout
03.02.2022
Zhlédnout
03.02.2022

Vznikla nová brožura pro pacienty s vysokým cholesterolem – Pohyb

doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D., Centrum sportovní kardiologie, 2. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze